Topmenu

Diensten A-Z

Welke diensten biedt Précieux?

Onderstaand een greep uit de termen die betrekking hebben op de dienstverlening van Précieux. Meer weten?  (06) 54 68 54 56.

 • (groot) onderhoud afstemmen op schildercyclus
 • Advisering
 • Begeleiden uitvoering projecten
 • Bouwbegeleiding
 • Bouwmanagement
 • Conditie metingen
 • Conditiemetingen schilderwerk
 • Conditiemetingen totaal NEN 2767
 • Contra expertise
 • Gebouwengineering
 • Herstel advies
 • Inspecteren
 • Inventariseren
 • Keuringen
 • Kiezen van de contractvorm die past bij uw organisatie

 • Kleuradvies
 • Kostenreductie realiseren
 • Kwaliteitstoets bij oplevering
 • Mediator
 • Opleveringskeuring
 • Opstellen
 • MJOB schilderwerk
 • Opstellen totaal MJOB
 • PKVW doelstelling combineren met schilderwerk
 • Planmatige werkzaamheden
 • Presentaties
 • Prestatiekeuringen
 • Prestatietussenkeuringen
 • Prijsscan / prijsadvies
 • Proces analyse

 • Quick scan prijsaanbiedingen
 • Referentiewoning vaststellen
 • Risicoscan / risico management
 • Schilderwerk clusteren met oog voor desinvesteringen
 • Toetsen
 • Plan van aanpak
 • Training
 • Gerichte onderhoudsplannen maken op exploitatietermijn
 • Training MJIB op MJOB afstemmen
 • Training PGO opdrachtgever
 • Training PGO opdrachtnemer
 • Training Toetsen Plan van Aanpak
 • Uitwerken Onderhoudsscenario’s
 • Verdienmodel PGO
 • Vooropnames voor het jaar van uitvoering
 • VVE advies

Précieux b.v.

Précieux b.v.